Trwa ładowanie...

Notowania

DOMDEV: strona spółki
4.08.2020, 15:40

DOM Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich

Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 4 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 06/08/20 w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zgodnie z ww. uchwałą Rada Nadzorcza Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować m.in. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu – Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A. (o której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 23/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.) oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały o treści proponowanej przez Zarząd Spółki.

Inne komunikaty