Trwa ładowanie...
bEaiSjLp

Notowania

ATONHT: strona spółki
11.08.2020, 19:49

ATO Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ ATON-HT S.A. w restrukturyzacji w dniu 11 sierpnia 2020 roku

Zarząd spółki ATON-HT S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 11 sierpnia 2020 roku:
1. Maciej Kowalski: 3 100 000 akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 3 100 000, co daje 33,8% głosów zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 15,34% w ogólnej liczbie głosów. 2. Robert Barczyk: 2 396 841 akcji zwykłych, 300 000 akcji serii A. Liczba przysługujących głosów 2 996 841, co daje 32,67% głosów zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 14,83% w ogólnej liczbie głosów. 3. Wieńczysław Słapa: 1 032 383 akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 1 032 383, co daje 11,25% głosów zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 5,11% w ogólnej liczbie głosów. 4. Sławomir Świda: 658 559 akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 658 559, co daje 7,18% głosów zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 3,26% w ogólnej liczbie głosów. 5. Falkowski Zbigniew: 600 000 akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 600 000, co daje 6,54% głosów zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 2,97% w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty

bEaiSjLX