Trwa ładowanie...
bEihCuyJ

Notowania

ATONHT: strona spółki
23.07.2020, 23:42

ATO zatwierdzenie uk??adu z wierzycielami

Zarząd spółki ATON-HT S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 23 lipca 2020 r. doręczone zostało do siedziby Spółki wezwanie dla Zarządu Spółki z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w przyśpieszonym postepowaniu układowym Emitenta do stawienia się w dniu 11 września 2020 r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w przedmiocie rozpoznania i zatwierdzenia układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli 27 lutego 2020 r. w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Inne komunikaty

bEihCuzr