Trwa ładowanie...
bEihxqSZ

Notowania

ATONHT: strona spółki
5.03.2021, 14:23

ATO Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienie o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 5 marca 2021 r. otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu liczby akcji poniżej 5% ogólnej liczby głosów od Pana Macieja Kowalskiego na podstawie art. 69 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Przed zbyciem akcji Akcjonariusz posiadał 2 070 000 akcji stanowiących 10,51% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 10,25% udziału w głosach Spółki. Po sprzedaży akcji Akcjonariusz posiada 1 000 000 akcji stanowiących 5,08% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 4,95% udziału głosach Spółki. W załączeniu zawiadomienie otrzymane od Akcjonariusza.

Załączniki

Inne komunikaty

bEihxqTH