Trwa ładowanie...
bEaidySt

Notowania

ATONHT: strona spółki
11.09.2020, 20:22

ATO Zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zarząd spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej: Spółka, Emitent, informuje, że w dniu 11 września 2020 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli (wyrok nie jest prawomocny), które odbyło się w dniu 27 lutego 2020 roku w postępowaniu restrukturyzacyjnym – przyspieszonym postępowaniu układowym wobec Spółki, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2020.

Inne komunikaty

bEaidyTb