Trwa ładowanie...
bEahtRFh

Notowania

ATONHT: strona spółki
8.02.2021, 16:27

ATO Uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu

Zarząd spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż otrzymał z Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli, które odbyło się w dniu 27 lutego 2020 roku w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym wobec Spółki, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2020. Zatwierdzenie układu przez Sąd miało miejsce 11 września 2020 r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2020.

Inne komunikaty

bEahtRFP