Trwa ładowanie...
bEihDawl

Notowania

ATONHT: strona spółki
29.10.2020, 12:25

ATO Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienie o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 29 października 2020 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Macieja Kowalskiego na podstawie art. 69 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Przed zbyciem akcji Akcjonariusz posiadał 3 035 000 akcji stanowiących 15,40% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 15,02% udziału w głosach Spółki. Po sprzedaniu akcji Akcjonariusz posiada 3 000 000 akcji stanowiących 15,23% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 14,85% udziału głosach Spółki. W załączeniu zawiadomienie otrzymane od Akcjonariusza.

Załączniki

Inne komunikaty

bEihDawT