Trwa ładowanie...
bEqgbueZ

Notowania

ALTUSTFI: strona spółki
27.05.2021, 17:20

ALI Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ALTUS S.A.

ALTUS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2021 r. Członek Rady Nadzorczej Pani Sylwia Zarzycka złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 2 czerwca 2021 roku. Przyczyny rezygnacji nie zostały wskazane.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 4) oraz§ 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty

bEqgbufH