Trwa ładowanie...
bEreQuHp

Notowania

ASE Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywideny

Zarząd Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2021 r. uchwały
w sprawie podziału zysku osiągniętego z działalności Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2020 i wypłacie dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło podzielić zysk za rok obrotowy 2020 w wysokości 58 336 993,21 zł złotych w sposób następujący: a) 4 666 959,46 złotych przeznaczyło na powiększenie kapitału zapasowego, b) 51 894 251 złotych przeznaczyło do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy w kwocie po 1 złoty (słownie: jeden złoty) na jedną akcję Spółki. c) pozostałą część zysku z roku 2020 w kwocie 1 775 782,75 złote przeznaczyło na kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2016 r. w celu wypłaty dywidendy w przyszłych latach oraz finansowania inwestycji Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określiło datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 24 czerwca 2021 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 7 lipca 2021 r. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 894 251.

Inne komunikaty

bEreQuHX