Trwa ładowanie...
bEitESlh

Notowania

ASE Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2021 r.

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 10 czerwca 2021 r. w Warszawie oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEitESlP