Trwa ładowanie...
bESuOCth
Notowania
DOMDEV: strona spółki
1.07.2021, 13:05

DOM Nabycie większościowego pakietu akcji Sento S.A. z siedzibą w Krakowie

W nawiązaniu do raportu nr 11/2021 z dnia 12 marca 2021 r., Zarząd Dom Development S.A. (dalej „Spółka”) informuje, o zawarciu w dniu 1 lipca 2021 r. umowy sprzedaży z RENO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej „Sprzedający”), na podstawie której Sprzedający sprzedał Spółce 77% akcji w Sento S.A. z siedzibą w Krakowie („Transakcja”) za cenę 35 379 000 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
W wyniku Transakcji, Dom Development S.A. uzyskała kontrolę nad Grupą Kapitałową Sento S.A., prowadzącą działalność deweloperską w segmencie mieszkaniowym w Krakowie. Pozostałe 23% akcji Sento S.A. ( dalej „Pozostałe Akcje”) jest kontrolowane przez osoby zarządzające tą spółką. Dom Development S.A. posiada prawo pierwokupu w odniesieniu do Pozostałych Akcji, zaś po upływie 7 lat od dnia Transakcji staną się aktywne opcje put i call (sprzedaży i kupna) Pozostałych Akcji. Cena za Pozostałe Akcje zostanie ustalona w oparciu o przyszłe wyniki Sento S.A. (tzw. klauzula earn-out) uwzględniające wyniki finansowe i bilans Sento S.A. Zakup Pozostałych Akcji może być rozliczony poprzez emisję nowych akcji Spółki, przy czym ich ilość będzie ograniczona do 3% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki. W wyniku Transakcji, Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. rozszerzyła zasięg swojej działalności o Kraków – drugi po Warszawie największy rynek mieszkaniowy w Polsce.

Inne komunikaty

bESuOCtP