Trwa ładowanie...
bEDGVmuZ
Notowania
CDRL: strona spółki
29.07.2021, 17:41

CDL Nabycie obligacji własnych Emitenta w celu umorzenia

Zarząd CDRL S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż dniu 29 lipca 2021 r., działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, zawarł transakcję nabycia 300 sztuk obligacji własnych serii B w celu umorzenia o wartości nominalnej 1000,00 zł każda obligacja, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu CDRL S.A. z siedziba w Pianowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji serii B, podjętej w ramach programu emisji obligacji przyjętego uchwałą Zarządu CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu emisji obligacji. Obligacje są oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLCDRL000050. Łączna wartość nabycia obligacji serii B wyniosła 297.954,00 zł, zaś cena jednostkowa nabycia obligacji serii B wyniosła 993,18 zł (wraz z należnymi odsetkami). Datą rozliczenia transakcji jest 29/07/2021.
Powyższa transakcja nabycia obligacji została zawarta na rynku międzybankowym.

Inne komunikaty

bEDGVmvH