Trwa ładowanie...
bEJaLdBx
Notowania
MIRBUD: strona spółki
16.09.2021, 11:57

MRB Informacja o wyborze oferty Emitenta na realizację zamówienia publicznego w Dziedzinach Obronności i Bezpieczeństwa

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 15 września 2021 roku powziął informację od Zamawiającego, Stołecznego Zarządu Infrastruktury (adres: Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa), że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w Dziedzinach Obronności i Bezpieczeństwa na wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: „Budowa hali remontowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem do wykonania obsługi i napraw czołgów Leopard 2” została wybrana oferta Emitenta.
Wartość oferty: 79 420 383,35 zł brutto. O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem. Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty

bEJaLdCf