Trwa ładowanie...
bFgeqPYR
Notowania
DOMDEV: strona spółki
30.11.2021, 15:26

DOM Wygaśnięcie opcji przyznanych w ramach Programu VI Opcji

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 23/2020 z 4 sierpnia 2020 r., nr 25/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r., nr 30/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz nr 41/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku, Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w związku z rozwiązaniem za porozumieniem stron, umowy o pracę pomiędzy Panem Marcinem Drobkiem a Spółką, Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 30 listopada 2021 r. uchwałę, zgodnie z którą opcje przyznane w ramach Programu VI Opcji Menedżerskich Dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A. („Program VI”), uprawniające Pana Marcina Drobka do objęcia łącznie 120.000 akcji Dom Development S.A. za cenę w kwocie 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych, zero groszy) za akcję, wygasły i nie będą mogły zostać wykonane.
Wobec powyższego, Program VI nie będzie już w Spółce realizowany.

Inne komunikaty

bFgeqPZz