Trwa ładowanie...
Notowania
INGBSK: strona spółki
8.03.2022, 13:39

ING Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy z zysku netto za 2021 rok.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 8 marca 2022 roku podjął decyzję o przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu propozycji uchwały o przeznaczeniu z zysku netto wypracowanego przez Bank w roku 2021 kwoty 689.530.000,00 PLN na wypłatę dywidendy, co stanowi 30% jednostkowego zysku netto Banku. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 5,30 PLN brutto.
Wysokość proponowanej dywidendy jest również zgodna z wcześniejszą intencją Zarządu Banku odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za 2021 rok, która została przedstawiona w opublikowanym przez Bank raporcie bieżącym nr 1/2022 z 3 lutego 2022 roku. Jednocześnie Zarząd Banku zaproponuje określenie terminu nabycia praw do dywidendy na dzień 15 kwietnia 2022 roku, a terminu wypłaty na dzień 4 maja 2022 roku. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty