Trwa ładowanie...
Notowania
EKIOSK: strona spółki
18.03.2022, 13:26

EKS Wypowiedzenie znaczącej umowy przez spółkę Gremi Media S.A.

Zarząd e-Kiosk S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie spółki Gremi Media S.A. o wypowiedzeniu umowy o współpracy zawartej dnia 11.06.2013r., o zawarciu której e-Kiosk S.A. informował raportem bieżącym w dniu 12 czerwca 2013 r. (zwanej dalej: „Umową”) - co oznacza, iż z upływem 30 czerwca 2022 roku Umowa zostanie rozwiązana.
Przedmiotem umowy są przede wszystkim sprzedaż i dystrybucja przez e-Kiosk S.A. produktów Gremi Media SA. Jak podano w treści złożonego oświadczenia przyczyną wypowiedzenia jest okoliczność, iż zakres oraz warunki współpracy stron Umowy wymagają obecnie zmian z powodu ich dezaktualizacji wywołanej przez zmienione w trakcie obowiązywania Umowy warunki rynkowe i priorytety rozwoju Gremi Media SA. Gremi Media SA wyraziło jednocześnie wolę kontynuacji współpracy z e-Kiosk S.A. w przyszłości w szczególności w zakresie dystrybucji wersji elektronicznych tytułów prasowych wydawanych przez Gremi Media SA. W związku z powyższym Zarząd e-Kiosk S.A. podejmuje wszelkie działania mające na celu wypracowanie nowych zasad współpracy z Gremi Media S.A., które będą obowiązywać po ustaniu współpracy w ramach ww. Umowy.

Inne komunikaty