Trwa ładowanie...
Notowania
INGBSK: strona spółki
15.04.2022, 12:02

ING Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2022 roku.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał 14 kwietnia 2022 roku informację od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wysokości rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2022 rok. Łączny koszt dla Grupy Kapitałowej Banku wynosi 172,8 mln PLN, łącznie z korektą składek za 2020 i 2021 rok. Cała ta kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2022 roku. Wartość przypadająca na Bank to 170,0 mln PLN, a na ING Bank Hipoteczny S.A. to 2,8 mln PLN.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty