Trwa ładowanie...
Notowania

ASE Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 7 lipca 2022 r. wybrała BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000729684), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355, do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiednio Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki oraz wskazała jako podmiot uprawniony do prowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiednio Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze, w dwóch latach obrotowych: 2022 - 2023.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Inne komunikaty