Trwa ładowanie...
Notowania
INGBSK: strona spółki
21.12.2022, 11:42

ING Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2022 z 22 września 2022 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank") informuje, że 20 grudnia 2022 roku Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w kwestii zmiany dla Banku bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, którego adekwatna wysokość wynikająca z przyjętych przez KNF zasad, została ustalona w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.
Decyzja KNF oznacza, że bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku ulega zmianie z poziomu 0,75% do poziomu 0,5% . Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty