Trwa ładowanie...
Notowania
INGBSK: strona spółki
10.01.2023, 20:42

ING Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku powyżej 5% przez Allianz PTE.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że Bank otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. („PTE Allianz”) zawiadomienie z 5 stycznia 2023 roku o zwiększeniu udziału funduszy zarządzanych przez PTE Allianz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku powyżej 9% w wyniku połączenia ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzającą Drugim Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Drugi Allianz OFE”).
Zgodnie z zawiadomieniem, po połączeniu łączny udział Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego i Drugiego Allianz OFE, zarządzanych przez PTE Allianz, w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Banku wynosi 9,74%. Treść zawiadomienia przekazujemy w załączeniu. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki

Inne komunikaty