Trwa ładowanie...
Notowania
INGBSK: strona spółki
22.02.2023, 17:54

ING Zwiększenie kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych w IV kwartale 2022 roku.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 22 lutego 2023 roku podjął decyzję o zwiększeniu kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych obciążających wyniki Banku za IV kwartał 2022 roku o 230 mln zł do 293 mln zł. Dodatkowe koszty wynikają z dokonanej przez Bank rewizji założeń modelowych przyjętych przez Bank do szacowania kosztów.
Szczegółowe informacje zostaną przedstawione w rocznym raporcie finansowym za 2022 rok. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty