Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RRH Podpisanie umowy o roboty budowlane

Zarząd Roof Renovation SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o złożeniu podpisu przez kontrahenta jako drugą stronę, a tym samym zawarciu przez spółkę zależną Emitenta, tj. Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu umowy, w ramach której Roof Renovation sp. z o.o. wykona prace budowlane na obiektach przemysłowych w zakresie:
- pokrycia dachu wykonanego z płyt warstwowych; - elewacji z płyt warstwowych; - zabudowy z paneli poliwęglanowych w obrysie elewacji; - odwodnienia obiektów. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, Roof Renovation sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie całkowite w wysokości 4 487 453,00 EUR netto. Termin rozpoczęcia prac to 8 listopada 2023 roku, natomiast termin zakończenia wszystkich prac został ustalony na 13 maja 2025 r. Strony ustaliły kary umowne za nieterminową i nienależytą realizację zlecenia, które są nieodbiegające od standardów w realizacji tego typu zleceń. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na wartość tego zlecenia oraz jego wpływ na skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Inne komunikaty