Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RRH Podpisanie umowy o podwykonawstwo robót budowlanych

Zarząd Roof Renovation SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o złożeniu podpisu przez kontrahenta jako drugą stronę, a tym samym zawarciu przez spółkę zależną Emitenta, tj. Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu umowy, w ramach której Roof Renovation sp. z o.o. wykona prace budowlane na hali produkcyjnej w zakresie:
- dostawy i montażu ścian zewnętrznych osłonowych z płyty warstwowej; - dostawy i montażu pokrycia dachu hali i klatek schodowych; - wykonanie obróbek blacharskich attyk i narożników; - wykonanie obróbek zewnętrznych i wewnętrznych elementów ścian i dachów; - montażu ścian działowych. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, Roof Renovation sp. z o.o. otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 3 427 778,97 zł netto oraz wynagrodzenie rozliczane powykonawczo w wysokości 55 893,76 zł netto (razem 3 483 672,73 zł netto). Termin zakończenia wszystkich prac został ustalony na 02 maja 2024 r. Strony ustaliły kary umowne za nieterminową i nienależytą realizację zlecenia, które są nieodbiegające od standardów w realizacji tego typu zleceń. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na wartość tego zlecenia oraz jego wpływ na skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Inne komunikaty