Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RRH Podpisanie umowy podwykonawczej

Zarząd Roof Renovation SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o złożeniu podpisu przez kontrahenta jako drugą stronę, a tym samym zawarciu przez spółkę zależną Emitenta, tj. Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu umowy, w ramach której Roof Renovation sp. z o.o. wykona prace budowlane polegających na kompleksowym wykonaniu obudowy oraz pokrycia dachowego budynku, a w szczególności:
- wykonaniu pokrycia dachowego; - obróbki przejść instalacyjnych oraz barierek; - dostawy i montażu klapy oddymiającej; - dostawy i montażu systemu asekuracji; - dostawy i montaż obróbek, orynnowania oraz daszku szklanego nad wejściem głównym; - wykonaniu obudowy zewnętrznej z płyt warstwowych; - wykonaniu ścian wewnętrznych z płyt warstwowych; - dostawy i montażu obróbek bram, okien oraz drzwi. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, Roof Renovation sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie szacunkowe w wysokości 1 130 653,40 zł netto. Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres robót maksymalnie do 10% wartości wynagrodzenia netto. Termin zakończenia wszystkich prac został ustalony na 31 lipca 2023 r. Strony ustaliły kary umowne za nieterminową i nienależytą realizację zlecenia, które są nieodbiegające od standardów w realizacji tego typu zleceń.

Inne komunikaty