Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RRH Podpisanie umowy o roboty budowlane jako generalny wykonawca

Zarząd Roof Renovation SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym
zawarł umowę, polegającą na wykonaniu jako generalny wykonawca rozbudowy i modernizacji obiektu usługowo-biurowego oraz rozbiórki części istniejącego obiektu, na co w szczególności składają się m.in.: -roboty rozbiórkowe; -wzmocnienie fundamentów; -wykonanie posadzki i kostki brukowej; -wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej; -wykonanie tynków wewnętrznych oraz prac murowych i malarskich; -wykonanie instalacji wewnętrznych; -wykonanie elementów żelbetonowych oraz zbrojeń; -wykonanie pokrycia dachowego; -wykonanie elewacji. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, Emitent otrzyma wynagrodzenie szacunkowe w kwocie 2 757 596,21 złotych netto. Termin zakończenia wszystkich prac został ustalony do marca 2024 roku. Strony ustaliły kary umowne za nieterminową i nienależytą realizację zlecenia, które są nieodbiegające od standardów w realizacji tego typu zleceń.

Inne komunikaty