Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RRH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2023 r.

Zarząd Roof Renovation SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 czerwca 2023 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
- Rafał Wójcik - 59 404 050 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 40,93% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 34,17% ogólnej liczby głosów, - Tomasz Kochajkiewicz - 45 868 950 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 31,60% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 26,38% ogólnej liczby głosów, - Paweł Śnieżek - 39 853 350 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 27,46% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 22,92% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty