Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BEEIN: strona spółki
10.07.2023, 15:37

BEE Informacja o Informacja o szacunkowych przychodachszacunkowych przychodach

Zarząd beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach _ „Emitent”, „Spółka” _ przekazuje do publicznej wiadomości informację o szacunkowej wartości przychodów ze sprzedaży wygenerowanych przez Spółkę w II kwartale 2023 r. wraz z wartością porównawczą za analogiczny okres roku ubiegłego.
Przychody ze sprzedaży Emitenta w okresie II kwartału 2023 r. wyniosły około 17,2 mln PLN wobec 4,79 mln PLN w II kwartale 2022 r., co stanowi wynik ponad trzykrotnie wyższy. Emitent wskazuje, że dokładna wartość przychodów zostanie przedstawiona w raporcie okresowym za II kwartał 2023 r. Wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku przychód ze sprzedaży wynika ze skutecznej realizacji działań związanych z rozwojem kanałów dystrybucji na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej. Wzrost przychodów to również efekt sprawności operacyjnej spółki, która szybko reaguje i elastycznie dostosowuje się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej w sektorze OZE.

Inne komunikaty