Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BEEIN: strona spółki
10.04.2024, 17:53

BEE Informacja o szacunkowych przychodach ze sprzedaży

Zarząd beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o szacunkowej wartości przychodów ze sprzedaży wygenerowanych przez Spółkę w I kwartale 2024 roku wraz z wartością porównawczą za analogiczny okres roku ubiegłego.
Przychody ze sprzedaży Emitenta w I kwartale 2024 roku wyniosły około 8.518.442,77 PLN wobec 10.228.361,31 PLN w I kwartale 2023 roku, co stanowi spadek o ok. 16,7% względem porównywalnego okresu. Emitent wskazuje, że ww. dane dotyczące osiągniętych przychodów mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa. Przedstawione dane będą podlegać badaniu przez biegłego rewidenta, w związku z czym mogą ulec zmianie.

Inne komunikaty