Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BEEIN: strona spółki
26.01.2024, 14:51

BEE Zawarcie aneksów do odnawialnych limitów kredytowych

Zarząd Spółki beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach _”Spółka”, „Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku, a także w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 19 stycznia 2024 roku aneksów do umów kredytowych _”Kredyt”_ z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _”Bank”_ na mocy których:
1. Bank przedłużył linię kredytu obrotowego w kwocie 1.000.000,00 PLN na okres kolejnych 12 miesięcy, tj. do dnia 23 stycznia 2025 roku. Dodatkowo w związku z wydłużeniem umowy Kredytu dostosowana i przedłużona została gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 600.000,00 PLN, stanowiącej 60% przyznanej kwoty Kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 23 kwietnia 2025 roku. Pozostałe istotne warunki Kredytu nie uległy zmianie. 2. Bank przedłużył linię kredytu obrotowego w kwocie 3.000.000,00 PLN na okres kolejnych 12 miesięcy, tj. do dnia 19 stycznia 2025 roku, uwzględniając systematyczne zmniejszanie limitu kredytowego w wyniku miesięcznych spłat kapitału w wysokości 250.000,00 PLN w okresie kredytowania. Dodatkowo w związku z wydłużeniem umowy Kredytu dostosowana i wydłużona została gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.800.000,00 PLN, stanowiącej 60% przyznanej kwoty Kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 20 kwietnia 2025 roku. Pozostałe istotne warunki Kredytu nie uległy zmianie. Pozyskane środki będą służyły finansowaniu bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.

Inne komunikaty