Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BEEIN: strona spółki
10.10.2023, 13:08

BEE Korekta raportu ESPI nr 9/2023: Informacja o szacunkowych przychodach ze sprzedaży

Zarząd beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach _ „Emitent”, „Spółka” _ przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego ESPI 9/2023 z dnia 10.10.2023 roku. Powodem korekty jest brak przekazania w pierwotnej wersji raportu pełnej treści raportu dotyczącej szacunkowych przychodów ze sprzedaży wygenerowanych przez Emitenta w III kwartale 2023 roku.
Treść raportu przed korektą: Zarząd beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach _ "Emitent", "Spółka" _ przekazuje do publicznej wiadomości informację o szacunkowej wartości przychodów ze sprzedaży wygenerowanych przez Spółkę w III kwartale 2023 r. wraz z wartością porównawczą za analogiczny okres roku ubiegłego. Treść raportu po korekcie: Zarząd beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach _ „Emitent”, „Spółka” _ przekazuje do publicznej wiadomości informację o szacunkowej wartości przychodów ze sprzedaży wygenerowanych przez Spółkę w III kwartale 2023 r. wraz z wartością porównawczą za analogiczny okres roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży Emitenta w okresie III kwartału 2023 r. wyniosły około 13.27mln PLN wobec 11,94 mln PLN w III kwartale 2022 r., co stanowi wynik ok 11% wyższy. Emitent wskazuje, że dokładna wartość przychodów zostanie przedstawiona w raporcie okresowym za III kwartał 2023 r. Wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku przychód wynika z konsekwentnie realizowanej strategii opartej na dywersyfikacji produktowej poprzez rozwój oferty handlowej oraz geograficznej poprzez rozwój eksportu.

Inne komunikaty