Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BEEIN: strona spółki
11.01.2024, 16:49

BEE Informacja o szacunkowych przychodach ze sprzedaży

Zarząd beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach [„Emitent”, „Spółka”] przekazuje do publicznej wiadomości informację o szacunkowej wartości przychodów ze sprzedaży wygenerowanych przez Spółkę w IV kwartale 2023 r. wraz z wartością porównawczą za analogiczny okres roku ubiegłego.
Przychody ze sprzedaży Emitenta w IV kwartale 2023 r. wyniosły około 9.671.714,13 zł wobec 9.708.953,34 w IV kwartale 2022 r., co stanowi spadek o ok. 0,39% względem porównywalnego okresu. Emitent wskazuje, że ww. dane dot. osiągniętych przychodów mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa. Przedstawione dane będą podlegać badaniu przez biegłego rewidenta, w związku z czym mogą ulec zmianie. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Michał Sochacki – Prezes Zarządu

Inne komunikaty