Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RRH Podpisanie umowy o roboty budowlane

Zarząd Roof Renovation SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o złożeniu podpisu przez kontrahenta jako drugą stronę, a tym samym zawarciu przez spółkę zależną Emitenta, tj. Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu umowy, polegającej na wykonaniu robót budowlanych w ramach budowy obiektu handlowo-usługowego,
na które w szczególności składają się m.in.: - kompleksowe wykonanie pokrycia dachowego, - dostawa i montaż obudowy budynku z płyt warstwowych, wraz z elementami obróbek, - dostawa i montaż elementów zewnętrznych w zakresie fasad i przeszkleń aluminiowych, - dostawa i montaż zadaszeń systemowych oraz obudowy wejścia głównego budynku, - dostawa i montaż okien wewnętrznych i zewnętrznych oraz drzwi. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, Roof Renovation sp. z o.o. otrzyma szacunkowe wynagrodzenie w kwocie 2 420 809,83 złotych netto. Termin zakończenia wszystkich prac został ustalony na 01.10.2023 r. Strony ustaliły kary umowne za nieterminową i nienależytą realizację zlecenia, które nie odbiegają od standardów w realizacji tego typu zleceń. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na wartość tego zlecenia oraz jego wpływ na skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Inne komunikaty