Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie („Emitent”) informuje, że na wniosek Pana Jacka Kozubowskiego
Rada Nadzorcza Spółki w dniu 22 sierpnia 2023 r. odwołała ze składu Zarządu Spółki Wiceprezesa Zarządu, Pana Jacka Kozubowskiego ze skutkiem na dzień 23 sierpnia 2023 roku. Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca odwołania z Zarządu Spółki weszła w życie z chwilą podjęcia. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty