Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
16.11.2023, 18:02

RFK Przedłużenie okresu obowiązywania promesy udzielenia pożyczki płynnościowej.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 99/2023 z dnia 6 października 2023 roku, dotyczącego udzielenia przez PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej „PFR FIZAN”) promesy dotyczącej udzielenia Spółce finansowania pomostowego („Promesa”), niniejszym podaje do wiadomości, że w dniu 16 listopada 2023 roku otrzymał oświadczenie PFR FIZAN o przedłużeniu okresu obowiązywania Promesy do dnia 15 grudnia 2023 roku.

Inne komunikaty