Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
22.11.2023, 12:01

RFK Przebieg kariery zawodowej członków Zarządu Emitenta.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr 117/2023 w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki, przekazuje poniżej przebieg kariery zawodowej i pozostałe informacje dotyczące nowo powołanych członków Zarządu:
1. Pana Roberta Kuraszkiewicza, któremu Rada Nadzorcza Spółki powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu (załącznik numer 1 do niniejszego raportu bieżącego). Pan Robert Kuraszkiewicz, zgodnie ze złożonym oświadczeniem: 1) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności RAFAKO S.A., 2) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, 3) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 2. Pana Andrzeja Marciniaka, któremu Rada Nadzorcza Spółki powierzyła pełnienie obowiązków Członka Zarządu Emitenta (załącznik numer 2 do niniejszego raportu bieżącego). Pan Andrzej Marciniak, zgodnie ze złożonym oświadczeniem: 1) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności RAFAKO S.A., 2) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, 3) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Załączniki

Inne komunikaty