Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ARH QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-23    
 
 
  ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ARCHICOM S.A. Developerska (dev)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  53-332 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Powstańców Śląskich 9  
  (ulica) (numer)  
  +48 71 78 58 800 +48 71 78 58 801  
  (telefon)  (fax)  
  ARCHICOM@ARCHICOM.PL www.archicom.pl  
  (e-mail)  (www)  
  8982100870 020371028  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 Przychody ze sprzedaży316 446379 02369 13480 850 
 Zysk na działalności operacyjnej82 82689 43718 09519 078 
 Zysk/Strata brutto82 18793 64717 95519 976 
 Zysk/Strata netto akcjonariuszy podmiotu dominującego75 49592 99516 49319 837 
 Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych     
 Aktywa ogółem2 529 4921 326 943545 667282 936 
 Aktywa trwałe188 91096 70240 75220 619 
 Aktywa obrotowe2 340 5821 230 241504 915262 317 
 Zobowiązania ogółem1 630 910595 246351 823126 921 
 Zobowiązania długoterminowe169 078175 98236 47437 524 
 Zobowiązania krótkoterminowe1 461 832419 264315 34989 397 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej898 582731 697193 844156 015 
 Kapitał udziałowców mniejszościowych     
 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego     
 Przychody ze sprzedaży31 01718 7606 7764 002 
 Zysk na działalności operacyjnej51 76484 52311 30918 030 
 Zysk brutto26 87658 8015 87212 543 
 Zysk netto28 76458 1446 28412 403 
 Aktywa ogółem1 448 3261 000 836312 435213 402 
 Aktywa obrotowe25 469103 2525 49422 016 
 Zobowiązania ogółem624 402422 464134 69790 080 
 Zobowiązania długoterminowe464 011335 331100 09771 501 
 Zobowiązania krótkoterminowe160 39187 13334 60018 579 
 Kapitał własny823 924578 372177 738123 323 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za III kwartały 2023-sig-sig.pdf  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-23Waldemar OlbrykPrezes Zarządu  
 2023-11-23Agata Skowrońska-DomańskaWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty