Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
23.11.2023, 17:53

RFK Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 23 listopada 2023 roku.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki: (i) numer 114/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku informującego o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 14 listopada 2023 roku („Walne Zgromadzenie” lub „NWZ”), jak również o treści uchwał podjętych i niepodjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 listopada 2023 roku, w załączeniu przekazuje treść Uchwał podjętych i niepodjętych przez NWZ w dniu 23 listopada 2023 roku, w ramach wznowienia obrad NWZ po ogłoszonej przerwie.
Jednocześnie Emitent informuje, że: 1. w ramach wznowienia obrad NWZ po ogłoszonej przerwie, NWZ: a) podjęło uchwałę numer 10 w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwał objętych punktami od 6 do 12 porządku obrad NWZ; b) nie podjęło uchwały numer 9 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZ; 2. odstąpiono od rozpatrzenia punktów od 6 do 12 porządku obrad NWZ; 3. do protokołu podczas obrad NWZ zgłoszono sprzeciw Akcjonariusza Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Pracy „RAFAKO” do Uchwały Nr 10. Akcjonariusze PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji oraz Multaros Trading Company Limited zgłosili żądanie zwołania kolejnego NWZ na dzień 21 grudnia 2023 roku na godzinę 12:00 z porządkiem obrad tożsamym z porządkiem obrad obecnego NWZ.

Załączniki

Inne komunikaty