Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
23.11.2023, 17:56

RFK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 23 listopada 2023 roku.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki: (i) numer 114/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku informującego o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 14 listopada 2023 roku („Walne Zgromadzenie”), jak również o treści uchwał podjętych i niepodjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 listopada 2023 roku oraz (ii) numer 115/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku informującego o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 listopada 2023 roku, niniejszym informuje, że na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 listopada 2023 roku w ramach wznowienia Walnego Zgromadzenia po ogłoszonej przerwie, obecnymi akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, byli:
1. Spółka Multaros Trading Company Limited, której przysługiwało 34.800.001 głosów, co stanowiło 54,65% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 21,63% w ogólnej liczbie głosów w Spółce; 2. Spółka PBG S.A. restrukturyzacji w likwidacji, której przysługiwało 7.665.999 głosów, co stanowiło 12,04% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 4,77% w ogólnej liczbie głosów w Spółce; 3. PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, reprezentowany przez PFR TFI S.A., któremu przysługiwało 12.615.769 głosów, co stanowiło 19,81% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 7,84% w ogólnej liczbie głosów w Spółce; 4. Spółka KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH S.A., której przysługiwało 5.261.215 głosów, co stanowiło 8,26% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 3,27% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Inne komunikaty