Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
1.12.2023, 13:37

RFK Wygaśnięcie porozumienia z instytucjami finansowymi.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 108/2023 z dnia 3 listopada 2023 roku dotyczącego zawarcia porozumienia z instytucjami finansowymi w sprawie czasowego wstrzymania czynności egzekucyjnych wobec Spółki oraz E003B7 sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu - spółki, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym („Porozumienie”), niniejszym podaje do wiadomości, że z uwagi na wystąpienie jednej z okoliczności, które zgodnie z Porozumieniem powodują jego wygaśnięcie - brak zawarcia do dnia 30 listopada 2023 roku umowy sprzedaży akcji Emitenta pomiędzy PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji oraz PG Energy Capital Management („Inwestor”) w wykonaniu postanowień oferty złożonej przez Inwestora w dniu 24 lipca 2023 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym numer 79/2023 z dnia 25 lipca 2023 roku – Porozumienie wygasło z dniem 30 listopada 2023 roku.

Inne komunikaty