Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ARH Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023

Zarząd Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej "Spółka" informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała uchwałę Rady Nadzorczej Spółki, w której Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023.
Oznacza, to spełnienie jedynego warunku, od którego zależała realizacja uchwały Zarządu Spółki w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 74/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku.

Inne komunikaty