Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ARH Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w Grupie Archicom w IV kwartale 2023 roku

Zarząd Archicom S.A. (Spółka) przekazuje informację o liczbie lokali sprzedanych i przekazanych klientom przez Grupę Archicom w ramach działalności Grupy Archicom oraz w ramach zarządzania projektami mieszkaniowymi dla Grupy Echo Investment (Grupa Echo).
Zawarte przedwstępne umowy sprzedaży lokali i umowy deweloperskie - 521 umów zawartych w IV kwartale 2023 r. (z czego 121 umów to bezpośrednio sprzedaż Grupy Echo realizowana przez Grupę Archicom w ramach odpowiedniej umowy o zarządzanie), w porównaniu do 313 umów zawartych w IV kwartale 2022 r.; - 1.835 umów zawartych narastająco od początku 2023 r., w porównaniu do 1.515 umów zawartych w analogicznym okresie 2022 r. Liczba lokali przekazana klientom - 1.362 lokali przekazanych w IV kwartale 2023 r. (z czego 154 umowy to bezpośrednio przekazania Grupy Echo realizowane przez Grupę Archicom w ramach odpowiedniej umowy o zarządzanie), w porównaniu do 654 lokali przekazanych w IV kwartale 2022 r.; - 2.122 mieszkań przekazane narastająco od początku 2023 r., w porównaniu do 2.169 mieszkań przekazanych klientom w analogicznym okresie 2022 r.

Inne komunikaty