Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
24.01.2024, 18:19

RFK Zgłoszenie przez akcjonariusza Emitenta projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 130/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 stycznia 2024 roku („NWZ”), podaje do wiadomości publicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ („Projekty”) otrzymane od PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji („PBG”), a więc akcjonariusza reprezentującego pośrednio i bezpośrednio co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta.
Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty