Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
23.02.2024, 14:41

RFK Odmowa rejestracji zmian w Statucie RAFAKO S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 128/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. informującego o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 21 grudnia 2023 r., Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”) informuje, że w dniu 23 lutego 2024 r. powziął wiedzę o odmowie rejestracji przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 lutego 2024 r. zmiany § 27 ust. 2 Statutu Spółki, która to zmiana została przyjęta uchwałą numer 11, 12 oraz 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2023 r.
Treść uchwał nr 11, 12 oraz 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2023 r., zawierających zmianę § 27 ust. 2 Statutu Spółki, znaleźć można w raporcie bieżącym nr 128/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. Zarząd po analizie prawnej sprawy podejmie decyzję dotyczącą ewentualnych dalszych kroków prawnych.

Inne komunikaty