Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RCM Informacja o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 marca 2024 roku na dzień 26 marca 2024 roku.

Zarząd spółki Red Carpet Media Group S.A. ("Spółka", „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2024 z dnia 8 lutego 2024 roku, informuje, że z przyczyn organizacyjnych podjął decyzję o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 marca 2024 roku („NWZ”) na dzień 26 marca 2024 roku.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad i treść projektów uchwał NWZ wraz z załącznikami, przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 2/2024 z dnia 8 lutego 2024 roku nie uległy zmianie, z zastrzeżeniem aktualizacji dat. W związku z tym nie istnieje ryzyko zagrożenia interesów akcjonariuszy, a zasada równego traktowania akcjonariuszy w takich samych okolicznościach jest zachowana. W związku z powyższym, Zarząd Spółki odwołuje NWZ zwołane pierwotnie na dzień 6 marca 2024 roku i jednocześnie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 marca 2024 roku na godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Marcina Solanowskiego i Karoliny Kuźniar przy ul. Jana Kasprowicza 68 lok. 85 w Warszawie. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 marca 2024 roku, projekty uchwał, załącznik nr 1 do uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz klauzulę RODO.

Załączniki

Inne komunikaty