Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RCM Powiadomienia o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Spółki Red Carpet Media Group S.A. („Spółka", „Emitent”) zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku […] („Rozporządzenie MAR”), informuje, iż w dniu 04 marca 2024 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach wykonanych przez KLL Sp. z o.o. – podmiot powiązany z Panem Leszkiem Kułakiem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.
Treść powiadomienia zawarta została w załączniku do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty