Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RCM Zawarcie znaczącej umowy z Rakuten TV

Zarząd Red Carpet Media Group SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 26 kwietnia 2024 roku z RAKUTEN TV EUROPE, S.L.U. , C/Badajoz, 60, 08005 Barcelona, Hiszpania („Rakuten TV”, „Partner”) umowy dotyczącej udzielenia niewyłącznej licencji FAST (darmowe telewizyjne kanały internetowe) na dystrybucję w Polsce dedykowanych linearnych kanałów telewizyjnych Emitenta z wykorzystaniem Platformy RAKUTEN TV („Umowa”). Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy z opcją automatycznego przedłużania na kolejne okresy.
Umowa określa warunki techniczne, prawne i organizacyjne, pozwalające na plasowanie w audycjach Red Carpet International TV („Red Carpet Int. TV) targetowanych, lokalnych reklam (addressable TV; DAI – dynamic ad insertation). Umowa zakłada uzyskiwanie przychodów reklamowych ze sprzedaży targetowanych reklam i precyzuje model rozliczeń finansowych z tytułu ich emisji w programach Red Carpet Int. Według publicznie dostępnych informacji, od 18 kwietnia 2024 roku, brokerem reklamowym Rakuten TV na rynku polskim jest Biuro Reklamy TVP. Niniejsza umowa jest kolejną dotyczącą komercyjnego udostępniania treści telewizyjnych na platformy FAST na całym świecie. Rakuten TV jest platformą streamingową obecną na niemal 50 rynkach całego świata i należy do japońskiej firmy RAKUTEN Inc. z siedzibą w Tokio. Kanał telewizyjny Emitenta adresowany na rynek polski nadawany będzie w języku polskim. Red Carpet Int. TV emituje dziennie kilka godzin oryginalnej produkcji własnej, dotyczącej polskiego i światowego obszaru popkultury oraz filmy i premierowe seriale z całego świata. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny jej wpływ na ocenę sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta oraz strategiczne perspektywy rozwoju Spółki w przyszłości.

Inne komunikaty