Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FARM51: strona spółki
5.03.2024, 18:54

F51 Przekazanie gry Chernobylite do dystrybucji na platformie PlayStation Plus

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach [„Spółka”, „Emitent”] informuje o przekazaniu w dniu 5 marca 2024 r. gry Chernobylite [„Gra”] do dystrybucji na platformie PlayStation Plus [w wersji „PS+ Multi-Tier Service”]. Przekazanie gry do sprzedaży w ramach nowego kanału dystrybucji jest wynikiem obowiązywania umowy ramowej (licencyjno-dystrybucyjnej) zawartej przez Emitenta z Sony Interactive Entertainment LLC z siedzibą w Kaliforni, USA [„SIEA”], określającej ramowe zasady współpracy pomiędzy Emitentem a SIEA.
W związku z przekazaniem gry Chernobylite do dystrybucji na platformie PlayStation Plus, Emitent udzielił SIEA niewyłącznej, ogólnoświatowej licencji na dystrybuowanie Gry w systemie dystrybucyjnym SIEA PlayStation Plus , przez okres 53 tygodni, przy czym rozpoczęcie dystrybucji ma nastąpić nie wcześniej niż w kwietniu, oraz nie później niż we wrześniu 2024 r. Zgodnie z przyjętymi przez Strony zasadami płatności, Emitentowi z tytułu przekazania gry Chernobylite do dystrybucji na platformie PlayStation Plus przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości określonej przez Strony, ustalone na warunkach rynkowych. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty