Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FARM51: strona spółki
15.04.2024, 18:01

F51 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach ("Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 12 kwietnia 2024 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przez Pana Wojciecha Pazdur – Członka Zarządu Emitenta w związku z dokonanymi przez niego transakcjami zbycia akcji Emitenta w drodze transakcji dokonanych w dniu 10 i 11 kwietnia 2024 r. na rynku NewConnect
Pełna treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty