Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FARM51: strona spółki
10.04.2024, 12:12

F51 Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego utworzenia konsorcjum

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach [„Spółka”, „Emitent”] informuje o zawarciu w dniu 10 kwietnia 2024 r. listu intencyjnego [„List intencyjny”] z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie oraz Flytronic S.A. z siedzibą w Gliwicach ["Członkowie Konsorcjum"] [Emitent i Członkowie Konsorcjum łącznie dalej jako "Strony"] dotyczącą rozpoczęcia rozmów prowadzących do zawarcia umowy konsorcjum w celu realizacji wspólnego projektu [„Projekt”]. Zgodnie z ustaleniami Stron, w przypadku zawarcia umowy konsorcjum, Emitent ma pełnić rolę lidera konsorcjum.
Zgodnie z treścią Listu intencyjnego przyszła umowa o współpracy w ramach konsorcjum określi działania, które będą podejmowane w związku z realizacją i zarządzaniem Projektem, podział prac pomiędzy członkami konsorcjum, obowiązki Stron, zasady rozliczeń pomiędzy liderem konsorcjum a partnerami oraz zasady komunikacji i przepływu informacji. Strony ustaliły, że w przypadku niepodpisania umowy konsorcjum, List intencyjny nie będzie pociągał za sobą jakichkolwiek zobowiązań dla którejkolwiek ze Stron. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty