Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ARH Zawarcie umów dotyczących realizacji wspólnej inwestycji mieszkaniowej we Wrocławiu (joint venture)

Zarząd spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent, Archicom) informuje, że w dniu 7 marca 2024 r. Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy i spółka Archicom Wrocław 2 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Celowa) zawarły z Archicom (łącznie z Rank Progress S.A. i Spółka Celowa zwane dalej Stronami) szereg umów dotyczących realizacji przez Strony wspólnej inwestycji mieszkaniowej (Inwestycja) na nieruchomości należącej obecnie do Rank Progress S.A. położonej przy ul. Browarnej we Wrocławiu (Nieruchomość) na zasadzie joint venture, w którym Archicom będzie posiadał 55% udziałów, a Rank Progress S.A. 45% udziałów.
Zawarte przez Strony umowy obejmują: (a) umowę wspólników pomiędzy Rank Progress S.A. oraz Archicom dotyczącą realizacji Inwestycji przez Spółkę Celową oraz regulującą zasady ładu korporacyjnego Spółki Celowej oraz zmianę firmy Spółki Celowej na Projekt Browarna sp. z o.o.; (b) umowę sprzedaży przez Archicom 45% udziałów w Spółce Celowej, w wyniku której Archicom będzie posiadał 55% udziałów w Spółce Celowej a Rank Progress S.A. 45% udziałów w Spółce Celowej; (c) umowę warunkową sprzedaży przez Rank Progress S.A. Nieruchomości do Spółki Celowej. Archicom i Rank Progress S.A. przyjęli wartość transakcji związanej z nabyciem Nieruchomości przez Spółkę Celową na kwotę 172.500.000 zł netto, przy czym Archicom sfinansuje część ceny netto w kwocie 94.875.000 zł. Ostateczna wartość transakcji będzie uzależniona od powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) zrealizowanych w ramach Inwestycji i będzie wynosiła 3.750 zł netto za 1 m2 PUM; (d) umowę o zarządzanie procesem budowy Inwestycji zawartą przez Archicom jako dewelopera i Spółkę Celową jako inwestora, na podstawie których Archicom ma świadczyć określone usługi zarządzania procesem budowy w związku z Inwestycją; (e) umowę o kontrolę przebiegu Inwestycji zawartą przez Rank Progress S.A. jako kontrolera i Spółkę Celową jako inwestora; oraz (f) umowy pożyczki pomiędzy Spółką Celową jako pożyczkobiorcą, a odpowiednio Rank Progress S.A. i Archicom jako pożyczkodawcami dotyczące finansowania nabycia Nieruchomości i realizacji Inwestycji. Ostateczna umowa sprzedaży Nieruchomości (umowa przenosząca) będzie zawarta po spełnieniu się warunku nieskorzystania z ustawowego prawa pierwokupu przez Gminę Wrocław. Postanowienia Umów nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. Umowy zawierają standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń Stron oraz dotyczące odpowiedzialności Stron.

Inne komunikaty